Goede doel

Cystic Fibrosis

Sporten is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom is de Axia Kuitenbijtersrun verbonden aan een goed doel.

Sponsors die hun vlag of banner willen ophangen kunnen dit doen voor een bedrag van minimaal 100 euro. Dit bedrag komt volledig ten goede aan de NCFS (Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting) om mensen te helpen die aan taaislijmziekte lijden.

Zie voor meer informatie www.ncfs.nl

Wilt u ook een bijdrage geven?
Het geven van een vrijwillige bijdrage door hardlopers is ook mogelijk. Via het inschrijfformulier kunt u een vrijwillige storting bewerkstelligen.